Syyskokous ūüďú (15)

KUTSU

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Vuoksenniskan Työväentalolla su 26.11.2023 klo 16 alkaen. Kokous käsitteleen sääntömääräiset asiat. Seura tarjoaa kokouskahvit ja tanssi-lipun illan tansseihin kaikille kokoukseen osallistuville. Tarjoiluiden varaamiseksi pyydämme ilmoittautumaan etukäteen alla olevalla lomakkeella 20.11.2023 mennessä.

Seuran hallituksen jäsenet vastaavat seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään ja tekemään seuran toimintaa koskevia päätöksiä. 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä kaksi henkilöä jää pois hallituksesta ja heidän tilalleen syyskokous valitsee uudet henkilöt. Lisäksi valitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.

Jos sinulla on kiinnostusta tukea ja edistää seuramme hallitusta, kannattaa tulla mukaan. Luotamuksen lisäksi hallituksen jäsenet nauttivat ansaittuja jäsenetuja mm. seura-asusteiden, ilmaisten tanssikurssien ja -tuntien muodossa.


‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†Esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

ILMOITTAUTUMINEN

Tanssi-illan artistina Leif Lindeman